Det finnes to typer av impetigo, bulløs impetigo og den andre kalles non bulløs impetigo og alt skje hos barn og voksen.
Read more »

Der er 2 typer af børnesår, bulløs impetigo og den anden er kaldet ikke bullous impetigo og alle ske hos børn og voksne.

Read more »

On olemassa kahdenlaisia ​​märkärupi, rakkulainen märkärupi ja toinen kutsutaan ei rakkulainen märkärupi, ja kaikki tapahtuu lapsille ja aikuisille.
Read more »

Det finns 2 typer av svinkoppor, bullös svinkoppor och den andra kallas icke bullös impetigo och allt hända hos barn och vuxna.
Read more »

Er zijn 2 types van impetigo, impetigo en de andere is niet impetigo genoemd en al gebeuren bij kinderen en volwassenen.
Read more »

Ci sono 2 tipi di impetigine, impetigine bollosa e l’altro si chiama impetigine non bollosa e tutte avvengono in bambini e adulti.
Read more »

Hay 2 tipos de impétigo, impétigo bulloso y el otro se llama impétigo no bulloso y todos ocurren en niños y adultos.

Read more »

Es gibt 2 Arten von Impetigo, bullöse Impetigo und der andere heißt nicht bullösen Impetigo und alle passieren bei Kindern und Erwachsenen.
Read more »

Il existe 2 types d’impétigo, l’impétigo bulleux et l’autre est appelée impétigo non bulleux et tous se produisent chez les enfants et les adultes.
Read more »

Existem 2 tipos de impetigo, impetigo bolhoso ea outra é chamada impetigo bolhoso e não tudo acontecer em crianças e adultos.
Read more »

'